In de spirituele wereld maak je het vaak mee. Mensen die zichzelf spiritueel vinden, maar het eigenlijk niet zijn. Omdat ze vaak niet goed geaard zijn, uit balans en meer vatbaar om zich te laten leiden door de donkere kanten van hun ziel.
Gedreven door jaloezie, competitie, macht, ego en ambitie komen ze tot acties die een schaamte zijn voor hun eigen ziel.
Wat deze mensen vaak uit het oog verliezen is dat niemand ontkomt aan het oog van de kosmos. Wat je uitzendt aan negatieve energie komt altijd weer terug bij degene die het uitgezonden heeft. Het kaatst vroeg of laat altijd terug naar jezelf.
Negativiteit, afgunst en jaloezie worden nooit ondersteund door de kosmos. Deze mensen voeden hun eigen ego en niet hun ziel. Het ontbreekt hen aan een hoger bewustzijn.
Niet alles is altijd wat het lijkt. Spirituele gaves of een spirituele naam aannemen zegt nog weinig over iemands daadwerkelijke spiritualiteit. Wees je bewust van wolven in schaapskleren, ook in de spirituele wereld.
Spiritualiteit is van de ziel. Als je vanuit je ziel werkt en je eigen pad volgt, je eigen roeping, dan wordt dat altijd gesteund door het Universum. De grootste test voor een ieder in de spirituele wereld is om trouw te blijven aan je eigen ziel en te doen waar je van houdt en houden van wat je doet, zonder je af te laten leiden door een ander.
Leid het leven volgens jouw eigen Goddelijke plan en laat het met vertrouwen aan je ontvouwen…egovssoul

× Stuur een Whatsapp