Tijd is een illusie.
Tijd is niet lineair zeggen ze, alleen wij ervaren tijd als lineair.
Als verleden, heden en toekomst.
Als een pijl die één richting op wijst.
De perceptie van tijd valt en staat met ons bewustzijn.
Maar buiten deze derde dimensie aarde, bestaat er geen tijd.
Alles is als een steeds herhalende cyclus.
Er is geen verleden, heden of toekomst. Alles is NU.
Dat betekent dat als je reïncarneert. dat je kunt reïncarneren in 548 v Chr. of in 2255 na Chr. Je kunt in de toekomst een leven hebben in het verleden.
Als je daar dan verder over nadenkt dan kom je tot de conclusie dat als tijd niet lineair is en alles is NU… en al je vorige levens spelen nog steeds ergens en je toekomstige levens ook…dat het concept van karma wegvalt.
Als alles nu is, dan is er geen karma. Het begrip ‘karma’ wordt eigenlijk in één keer van tafel geveegd als alles tegelijkertijd plaatsvindt.
Als je diep genoeg in een regressiesessie bent, dan kun je dat ook ervaren, dat alles nu is en dat al die levens tegelijkertijd zijn en dat je in elk leven kunt intappen.
Dit verklaart misschien ook dat mensen uit het verleden dingen weten over de toekomst, omdat ze daar al geweest zijn.
Dat verklaart misschien ook dat sommige mensen pioniers zijn en vooruit lopen ‘op de tijd’.
Het verklaart ‘tijdreizigers’.
En jij? Heb jij hier wel eens over nagedacht of is dit nieuw voor je?
In ieder geval stof tot (zelf) nadenken!
Ira
× Stuur een Whatsapp