**  Spiritualiteit: linkshandig pad of rechtshandig pad? **

Binnen de spiritualiteit en esoterie zijn er eigenlijk twee benaderingen.
Het linkshandige pad of het rechtshandige pad.
Wat is wat?

Het rechtshandige pad is het pad van het licht, het pad van het hart en heeft als basis het Christendom of het Boeddhisme. God is de basis. Christusbewustzijn en verlichting is het doel.
Je vindt mensen die het rechtshandige pad volgen in kerken, meditatiegroepen, yogacentra, satsangs of spirituele centra. We groeien om ons bewustzijn te verhogen en onze kennis over te dragen aan anderen.

Het linkshandige pad is het pad dat meer donker is. Het pad van kennis, macht, maar ook dat van lust, het occulte en van rituelen. Het linkshandige pad focust op individuele spirituele groei. Er is niet zozeer een geloof in God. Je vindt linkshandige pad volgers ook in spirituele centra, afhankelijk van wat de basis is, maar ook in sektes.

Soms kan een bepaalde stroming zowel linkshandig als rechtshandig zijn. Denk aan Tantra, denk aan Sjamanisme, denk aan Magie.

Soms beginnen we onbewust en niet intentioneel op het linkshandige spirituele pad. Zo ging ik vroeger vaak naar een spiritueel centrum waar veel met Wicca werd gedaan, alhoewel dat niet zo werd genoemd.  Het voelde tot op zekere hoogte heel prima aan allemaal en het begon heel liefdevol.
Ik heb er veel geleerd en leuke mensen ontmoet, maar merkte na verloop van tijd dat veel mensen toch wel erg afhankelijk werden van de leiding van het centrum en niets meer zelf konden beslissen. Ook werden mensen subtiel gemanipuleerd tot het doen van trainingen en initiaties.
Ik voelde toen dat mijn weg daar klaar was.
Ik heb van alles geprobeerd, maar als vanzelf vond ik mijn weg naar het rechtshandige pad.
De rest resoneert of resoneerde niet met mij.

Het is niet zo dat het linkshandige pad moreel gezien inferieur is aan het rechtshandige pad.
Het rechtshandige pad is zachter en het linkshandige pad is wellicht harder omdat je daar meer werkt met de donkere stukken in jou.

Maar vaak is niets wat het lijkt… ook de mensen die het hardst ‘love and light’ roepen, kunnen juist een heel donker ego hebben! Beide paden kennen zuiver en niet zuiver. Het is aan jou om dat te herkennen.

Uiteindelijk is de weg van de ziel BEWUSTWORDING. Alle wegen leiden naar Rome.
Jij kiest alleen via welke weg. Het gaat erom dat je weet wat je doet en niet je medemens moedwillig kwaad doet.

 

 SPIRITUELE OORLOG

Op dit moment is er een spirituele oorlog gaande tussen Goddelijke en Satanische krachten, voor het geval dat je dat nog niet in de gaten had met alles wat er in de wereld gaande is.

De Satanische krachten waren er al heel lang én overal, we hebben het alleen niet gezien.
Het zijn degenen die het land regeren, het zijn de televisieprogramma’s waar je naar kijkt, het is het vergiftigde bespoten voedsel wat je eet, het zijn de computers en de programma’s waar je mee werkt, je social media, je muziek en ga zo maar door… je ontkomt er bijna niet aan.

Deze krachten, als wolven in schaapskleren, willen de wereld overheersen en de mensheid weghouden van God en onze spirituele krachten en trekken hiervoor alles uit de kast. Dat betekent dat er voor hen die dit niet in de gaten hebben en hierin meegesleurd worden nog lange tijden van karma uit te werken zijn. Alleen niet op aarde, maar op een ander deel van het Universum, want de aarde gaat naar een nieuwe hogere dimensie.  Blijf daarom alert. Voel in met alles wat je doet: ben ik zuiver bezig of niet?

Je hoeft niet bang te zijn, want weet dat licht altijd sterker is dan donker. Als je een lamp aandoet in een donkere kamer, dan verdwijnt het donker.
Alleen een zuiver spiritueel bewustzijn kan in liefde en kalmte deze demonische krachten ontkrachten. Je hoeft het niet te veroordelen, want weet dat deze demonische mensen nog een heel lange weg te gaan hebben, je hoeft hen niet te benijden, je kunt beter compassie hebben. Dualiteit hoort bij een Derde dimensie bewustzijn.

De wereld transformeert voorgoed. Blijf voortbewegen naar een hogere trilling. Een vijfde dimensie bewustzijn.

    × Stuur een Whatsapp